vineri, 18 decembrie 2009

Regulament de organizare a concursului national de creatie din cadrul proiectului

Secţiunile concursului sunt:
a) creaţii literare pe diverse teme:
- Interviu imaginar cu personajul preferat
- Cartea, prietena mea
- Prietenul meu din lumea poveştilor
- Lumea miraculoasă a cărţilor etc.
Participantii sunt elevii claselor V-X
b) Concurs de afişe /de desen/de pictură : „Personajul meu preferat”
Participantii sunt elevii claselor I – IV
c) Concurs pentru realizarea unei coperte pentru o carte care să conţină creaţiile literare ale elevilor
Participantii sunt elevii claselor VII – X
Compoziţiile plastice vor fi realizate pe suport A4, respectând tema concursului, şi vor fi trimise poştal, într-un plic format A4, pe adresa şcolii: ŞCOALA CU CL. I-VIII BÂSCA–CHIOJDULUI, sat. Bâsca-Chiojdului, com. Chiojdu, jud. Buzău, cod 127171 (pentru Concurs)
Fiecare lucrare expediată va fi însoţită pe verso (pentru „a nu răpi” părţi ale compoziţiei plastice ) de o etichetă cu următoarea structură:
Numele elevului/ei:
Prenumele elevului/ei:
Clasa:
Şcoala:
Localitate/judeţ:
Cadru didactic coordonator:
Titlul lucrării:
Secţiunea din concurs la care se înscrie:
Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări, pe fiecare secţiune. Data limită de expediere a lucrărilor este 30 mai 2010.
Lucrările se vor constitui într-o expoziţie ce va avea loc la Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău pe perioada 1– 15iunie.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel şi diplome de participare cadrelor didactice îndrumătoare. Diplomele vor fi expediate prin poştă daca participantii trimit in plicul cu lucrari si un plic autoadresat si timbrat corespunzator (cu timbre de 4 lei) sau online.
Jurizarea se va realiza de către profesori de specialitate, inspectori de specialitate. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Creatiile literare (poezii si eseuri) pot fi trimise si pe email: scoalabasca@yahoo.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu