luni, 12 octombrie 2009

PARTENERIAT INTERJUDETEAN

COORDONATORI:

· prof. Ciucă Cristina – Şcoala cu clasele I–VIII Bâsca-Chiojdului Buzău
· prof. Ivan Iuliana – Scoala cu cl.I-VIII Nr. 7 Buzău
· prof. Panait Alina - Şc. cu cl. I-VIII”G. E. Palade” Buzău
· prof. Bulzan Claudia Mariana – Grupul Scolar Industrial "Alexandru Popp" Resita
· prof. Păvan Carmen – Grupul Scolar Industrial "Alexandru Popp" Resita
· prof. Mariana Mihailescu - Centrul pentru Educatie Incluziva "Aurora" Resita
· prof. Aluculesei Elena - Şcoala cu clasele I–VIII „Stefan Cel Mare” Focsani
· prof. Radu Elena - Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Focşani
· prof. Emese Cîmpean – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
· prof. Antonela Predescu – Grup Scolar Sanitar „Antim Ivireanul” Ramnicu-Valcea
· prof. Aura Nicoară - Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” (Nr. 11) Galaţi
· prof. Moscaliuc Simona – Cătălina – Şcoala cu cls. I-VIII Dracşani, com. Suliţa, jud. Botoşani

Colaboratori:
o instit. Dragomir Marilena - Şc. cu cl. I-VIII Bâsca-Chiojdului
o inst. Codescu Carmen - Şc. cu cl. I-VIII Bâsca-Chiojdului
o bibliotecar Onica Stefania - Şc. cu cl. I-VIII Bâsca-Chiojdului
o prof. Matei Roxana –Scoala cu cls. I-VIII nr. 7 Buzău
o bibliotecar Calcan Didina –Scoala cu cls I-VIII nr. 7 Buzău
o bibliotecar Iancu Maria- Grupul Şcolar Industrial "Alexandru Popp" Reşiţa
o prof. Alexandra Moldovan – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
o Bibliotecar Timaru Monica – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
o prof. Liana Paşca – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
o prof. Badea Laurentiu, prof. Marcu Liliana, prof.Uţă Traian, prof. Petrovici Marcela, prof. Bîzîc Augustin - Grup Scolar Sanitar „Antim Ivireanul” Râmnicu-Vâlcea
o bibliotecar Prundeanu Adriana - Grup Scolar Sanitar „Antim Ivireanul” Râmnicu-Vâlcea
o prof. Baciu Florentina - Şc. cu cl. I-VIII Orvisele, com Brusturi, jud. Bihor
Parteneri:
o Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Reşiţa
Editura Teocora Buzău
o Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu” Buzau


ARGUMENT

Un proverb românesc ne spune : «Cartea face omul – om, ca altoiul pomul — pom». Aceasta înseamnã recunoaşterea faptului ca înãlţarea la adevãrata şi deplina condiţie de om se realizeazã prin mijlocirea cărţilor, ca prin ele se moşteneşte de la înaintaşi şi se transminte urmaşilor patrimoniul culturii şi al civilizaţiei naţionale, al culturii şi civilizaţiei universale. Eveniment cultural – constituind altădată un privilegiu – lectura cãrţilor devine în zilele noastre o activitate la îndemâna tuturor, şi dupã cum cerinţele societãţii o impun, ea trebuie sa se constituie o activitate cotidiană fundamentală, deoarece contribuie la imbogaţirea vieţii fiecăruia dintre noi. Dar, pentru ca apropierea de către să devinã o deprindere zilnica si, mai mult, ca plăcerea de a citi să devină o necesitate dorita şi trãita, ea trebuie cultivată înainte chiar de invăţarea alfabetului. Rolul educatorului este de a urmări nu numai “cât”, ci şi “ce” şi “cum” citesc elevii săi. Nu numărul mare de cărţi citite contează, ci valoarea artistică şi educativă a acestora. Un obiectiv important pentru fiecare clasă, dar mai ales pentru profesorul de limba si literatura română, este trezirea interesului elevilor pentru lectură. Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma intr-o adevărată pasiune, care se poate resimţi toată viaţa.
Indrumarea lecturii elevilor este o acţiune dificilă şi de durată. Misiunea de a se ocupa de lecturile şcolarilor o au toate cadrele didactice: invaţătorii, profesorii diriginţi, profesorii de toate specialitatile. Alătuiri de ei bibliotecarul poate organiza acţiuni pentru promovarea cărţii şi stimularea interesului pentru lectură.
Numai cel cãruia i s-a insuflat în copilărie gustul pentru lumea minunată a cărţii va caută şi îşi va găsi timp pentru aceasta activitate de minte şi suflet.

SCOP – deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere , obisnuind elevii cu frcventarea, folosirea/ organizarea unei biblioteci şi educarea acestora pentru selectarea şi lectura cărţilor
- colaborarea in vederea atragerii copiilor in lumea artei şi literaturii.
- descoperirea şi punerea in valoare a copiilor cu talent artistic şi atragerea lor in circuitul artistic

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Dezvoltarea lecturii din proprie iniţiativă.
2. Dobândirea unor cunostinte despre modul de creare a unei cărti, surse de inspiraţie, elaborarea manuscrisului, editare, tiparire, popularizare, difuzare.
3. Stimularea interesului pentru lectură în perioada şcolarităţii, în vederea atenuării unora din cauzele care pot genera eşecul şcolar.
4. Imbogăţirea vocabularului, educarea estetică.
5. Identificarea şi inţelegerea mesajului transmis de lectura.
6. Dezvoltarea sentimentelor de respect si recunoştinta faţă de cărţi şi autori.
7. Formarea abilitatatii de a realiza si ei mici creatii literare (versuri, mici povestiri);
8. Exersarea aptitudinilor artistice in cadrul unor concursuri cultural – artistice.

STRATEGII :

1. Lectura unor fragmente in clasa / la biblioteca – continuarea lecturii acasă.
2. Completarea modelelor de fise de lectura in clasa / la biblioteca / CDI.
3. Prezentarea fiselor de lectura – ora / săptamâna urmatoare.
4. Sondaj de opinii.
5. Intâlniri cu scriitori / poeţi / critici literari.
6. Intâlniri cu editori / vizitarea unei edituri / biblioteci.

Resurse UMANE:
elevi,
părinţi,
cadre didactice
bibliotecari, editori

RESURSE MATERIALE:
· cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale, casete
· aparat foto,
· computer, imprimantă
· hârtie A4, xerox, scotch, markere, carioca

Grup ţintă:
- 60 elevi din clasele a II-a, a IV-a, a V-a, a VI-a si a VII-a de la Şc. cu cl. I-VIII Bâsca-Chiojdului Buzău
- 50 elevi din clasele a IX-a şi a X-a de la Grupul Şcolar Industrial "Alexandru Popp" Reşiţa
- 50 elevi din clasele a V-a, a VI-a si a VII-a de la Şc. cu cl. I-VIII Nr. 7 Buzău
- 50 elevi din Centrul pentru Educatie Incluziva "Aurora" Resita
- 50 elevi din clasele a V –a şi a VI – a, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
- 50 elevi din Grup Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” Râmnicu-Vâlcea
- 50 elevi din Şcoala cu clasele I-VIII „Stefan Cel Mare” Focsani
- 50 elevi din Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Focşani
- 50 elevi din clasele a VII-a si a VIIIa de la Şc. cu cl. I-VIII”G. E. Palade” Buzău
- 50 elevi din clasele a VI-a si a VII-a de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galaţi
- 50 elevi din clasele a VI-a si a VII-a de la Şcoala cu cls. I-VIII Dracşani, com. Suliţa, jud. Botoşani

BENEFICIARI:
- elevi, părinţi, cadre didactice – Şcoala cu clasele I–VIII Basca-Chiojdului, Sc. cu cl. I-VIII Nr. 7 Buzău, Şc. cu cl. I-VIII”G. E. Palade” Buzău, Grupul Şcolar Industustrial "Alexandru Popp" Resita, Centrul pentru Educatie Incluziva "Aurora" Resita, C.N. „Petru Rareş” Beclean, Grup Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” Râmnicu-Vâlcea, Şcoala cu clasele I-VIII „Stefan Cel Mare” Focsani, Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Focşani, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galaţi, Şcoala cu cls. I-VIII Dracşani, com. Suliţa, jud. Botoşani
-
METODE ŞI TEHNICI: conversaţia, explicaţia, stabilirea unor obiective de interes comun, angajarea efectivă a tuturor participanţilor în buna realizare a proiectului etc.

PRINCIPII DE LUCRU:
- colaborare, angajare, dăruire, comunicare, corectitudine-din partea colectivelor de organizare;
- colaborare şi comunicare între elevi;
- asigurarea colaborării intre scolile implicate în realizarea acestui proiect etc.

MONITORIZARE, DISEMINARE, EVALUARE:
- afişarea programului în locuri accesibile elevilor şi părinţilor;
- expunerea unor fotografii din activităţile realizate;
- alcătuirea unui jurnal al activităţilor desfăşurate si a unui blog al proiectului: http://carteafaceomulom.blogspot.com/, unde vor fi publicate materiale despre activitatile desfasurate de fiecare scoala implicată in proiect;
- prezentarea în Consiliul Profesoral a modului în care s-a finalizat proiectul.

TEMATICA
1. Lumea într-o biblioteca
2. Cum se naste o carte ?
3. Medalion literar - Mihai Eminescu « Tot mai citesc maiastra-ti carte... »
4. Medalion literar - Ion Creangă - „Un mărţişor cu poveşti” - concurs de creaţii literare ale elevilor
5. Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat!
6. Cartea noastra - concurs pentru realizarea copertei unei carti
7. Chestionar privind interesul elevilor pentru lectură
8. Concurs de creaţii literare ale elevilor din şcolile participante
9. 2 aprilie - Ziua Internaţională a cărţii pentru copii şi tineret
10. Martie - Zilele francofoniei
11. a) Concurs de creaţii literare pe diverse teme :
- Interviu imaginar cu personajul preferat
- Cartea, prietena mea
- Prietenul meu din lumea poveştilor
- Lumea miraculoasă a cărţilor etc.
b) Concurs de afişe /de desen/de pictură : „Personajul meu preferat”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu