duminică, 25 octombrie 2009

CONCURS "CE STIU DESPRE BIBLIOTECĂ"?

CONCURS
1. Ce a însemnat cuvântul bibliotecă în antichitate?
2. De câte tipuri au fost bibliotecile de-a lungul timpului?
3. Ce este biblioteconomia?
4. Cine este autorul primului manual de biblioteconomie?
5. Care este primul manual de biblioteconomie?
6. Ce este bibliologia?
7. Cine a participat la elaborarea „Regulamentului bibliotecilor” în care este formulat conceptul de bibliotecă de stat?
8. Cum trebuie văzut bibliotecarul?
9. Ce pregătire trebuie să aibă bibliotecarul?
10. Printre atribuţiile bibliotecarului se numără:
a) depozitarea fondului de carte
b) servirea promptă a cititorilor
c) propaganda cărţii
d) toate variantele de mai sus
11. În categoria surselor de informaţie dintr-o bibliotecă intră:
a) cărţile
b) revistele de specialitate
c) ambele variante
12. Care este cea mai mare bibliotecă din antichitate?
13. Care este cea mai veche bibliotecă de pe teritoriul României?
14. Care este cea mai veche bibliotecă şcolară de pe teritoriul României?
15. Care este prima bibliotecă publică din spaţiul românesc?
16. Care este cea mai mare bibliotecă din România?
17. Care este cea mai mare bibliotecă din lume?
18. Ce este cartea?
19. Ce este biblioteca?
20. Ce este editura?


RĂSPUNSURI
1. Cuvântul bibliotecă în antichitate a însemnat dulap cu cărţi, fiind format din cuvintele greseşti biblion: carte şi theke: dulap.
2. Bibliotecile au fost: ecleziastice, regale, particulare, şcolare, publice.
3. Biblioteconomia este ştiinţa care se ocupă cu organizarea, cu gestionarea şi cu legislaţia de bibliotecă.
4. Francezul Gabriel Naude
5. În anul 1627 a publicat „Sfaturi pentru organizarea unei biblioteci”, lucrare ce reprezintă primul manual de biblioteconomie.
6. Bibliologia este ştinţa generală despre scris, carte, bibliotecă.
7. V.A. Urechia în 1864
8. Bibliotecarul trebuie văzut ca un furnizor de servicii profesionale. El nu este numai o persoană care are în îngrijire biblioteca, ci este şi un consilier al cititorului.
9. Bibliotecarul trebuie să aibă o pregătire de specialitate, psihologică şi pedagogică.
10. d
11. c
12. Biblioteca din Alexandria (700.000 de volume)
13. Biblioteca mănăstirii Igriş (jud. Timiş)
14. Biblioteca Gimnaziului luteran din Braşov
15. Biblioteca publică Teleki de la Târgu Mureş (1802)
16. Biblioteca Naţională a României
17. Biblioteca Congresului (S.U.A.)
18. Cartea este o scriere cu un anumit subiect, tipărită şi legată în volum
19. Biblioteca este un loc special amenajat în care se păstrează cărţi şi publicaţii (reviste, ziare), instituţie care oferă în mod organizat cititorilor cărţi spre documentare şi consultare.
20. Editura este instituţia care se îngrijeşte de tipărirea cărţilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu