luni, 12 octombrie 2009

CHESTIONAR PRIVIND INTERESUL ELEVILOR PENTRU LECTURĂ

A. Date personale

1. Numele____________________
2. Vârsta _____________________
3. Bunuri culturale: 1. radio , 2. televizor, 3. abonamente la periodice, 4. bibliotecă; dacă da, biblioteca are: a) 20, b) 21-50, c) 51-100, d) peste 100.
4. Obisnuiţi să cumpăraţi cărţi?
a) da b) nu

B. Date privind timpul liber

1. De cât timp liber dispuneţi zilnic ?
a) 1 oră ; b) 1-2 ore; c) 2-3 ore; d) peste 3 ore

2. Ce faceţi în acest timp liber?C. Lectura, caracterul şi conţinutul ei

1. Câte cărţi citiţi într-un an?
a) nu citesc ; b) 1-5 ; c) 6-10 ; d) peste 10

2. De unde procuraţi cărţile pe care le citiţi?
a) librărie (biblioteca personală); b) biblioteca publică; c) împrumut de la cunoscuţi

3. Ce vă îndeamnă să citiţi?
a) îmi place; b) vreau să mă instruiesc; c) îmi este necesar pentru şcoală ; d) _______

4. De unde aflaţi de existenţa unei cărţi care vă interesează?
a) bibliotecar ; b) presă ; c) prieteni/cunoştinţe ; d) _______________________

5. Ce fel de cărţi beletristice preferaţi?
a) basme şi povestiri; b) literatură istorică; c) de aventuri şi ştiinţifico-fantastice; d) de dragoste; e) călătorii şi descrieri geografice; f) versuri; g) teatru; h) ______________

6. Aţi citit următoarele cărţi?
a) „Moromeţii”, b) „Ion” , c) „Neamul Şoimăreştilor”, d) „Baltagul”

7. Ce opere aţi citit de:
Rebreanu____________________________________________
Argezi________________________________________________
Creangă______________________________________________
Sadoveanu_________________________________________________
Coşbuc__________________________________________________
Caragiale__________________________________________________

8. Ţineţi o evidenţă a cărţilor citite?
a) da b) nu

9. Obişnuiţi să recitiţi cărţile care vă plac mai mult?
a) nu b) da

10. Obişnuiţi să răsfoiţi cărţile de şcoală mai noi sau mai vechi aflate în casă?
a) da b) nu

D. Subiectul ca cititor al bibliotecii publice

1. Sunteţi cititor al bibliotecii?
a) da b) nu

3. De ce nu treceţi mai des pe la bibliotecă?
a) nu am timp; b) e prea departe; c) nu-mi convine orarul; d) îmi procur cărţile din alte surse; e) _______________________

4. Ce trebuie să întreprindă biblioteca pentru a vă fi mai folositoare?
a) să-şi îmbogăţească fondul de cărţi; b) să asigure mai multe ziare şi reviste; c) să amenajeze o sală de lectură; d) să-şi modifice programul de lucru; e) _____________

5. De cât timp sunteţi înscris la bibliotecă?
a) până la 2 ani; b) 3-5 ani; c) 6-10 ani; d) peste zece ani ; e)

6. Vă alegeţi singur cărţile de la bibliotecă?
a) da ; b) nu

7. Aveţi acum împrumutate cărţi de la bibliotecă?
a) da ; b) nu

8. De câte ori aţi trecut pe la bibliotecă în ultima lună?
a) niciodată ; b) o dată; c) de două ori; d) de trei ori; e) mai mult de trei ori

9. De regulă, cartea împrumutată de dvs. este citită şi de alţii?
a) nu; b) din familie; c) din afara familiei

10. Indicaţi titlul unei sau mai multor cărţi pe care aţi vrut să le citiţi, dar nu le-aţi găsit în bibliotecă.


_____________________________________________________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu